StoColor Jumbosil

Mat disperzivna boja sa punolom, pojačana silikonskom smolom

Osobine

  • Velika propusnost ugljičnog dioksid i vodenu paru
  • Nakon sušenja poprima mat izgled
  • Bez napetosti
  • Popunjava
  • Otporna na lužine prema DIN 18 558

Potrošnja u nanosu na žbukanu fasadu

Bijela po premazu 0,2-0,25 l/m2

Bijela kod 2 radna koraka 0,4-0,5 l/m2

Upotreba

Premazivanje, nanošenje valjkom, prskanje airless aparatom. Kod punjenih boja omogućiti laki transport materijala kad se upotrebljavaju s Airless-strojevima (npr. dovoljno dimenzionirani otvor za upijanje ili cijevi stroja). Može se ponovno premazivati nakon otprilike 8 sati (+20°C / 65% relativne vlažnosti zraka). Kod veće vlažnosti zraka i/ili niže temperature sušenje se odgovarajuće produžuje.


Tehnički list