Tenderski opisi

Konstruktivni detalji

Kategorije

Efektivna izolacija - individualan izgled

Kreiranje optički interesantne fasade je umjetnost objektima dati lice i vlastiti karakter, pomoću oblika, boje i strukture. Pored estestkih vrijednosti bitne su također funkcionalnost kao i naravno dugotrajnost - ključne uloge za vrijednost fasade i fasadnog sistema.

Termo fasada visoke kvalitete sa Sto proizvodima nudi razne prednosti . Dobro izolirane i zaštićene kuće mogu drastično smanjiti troškove grijanja, uz pozitivni efekat štićenja okoline - smanjenje potrošnje primarnih energenata. Sa druge strane svakom sistemu termo fasada stoji visoki broj kombinacionih varijanti sa dekorativnom oblogama, koje daleko prevazilaze puki odabir nijanse završne žbuke.

Šta Sto nudi za fasadu?

 • Kompletni , sistemski atestirani fasadni asortiman za sve namjene
 • Veliki broj mogućnosti uređenja fasade i garantirana sistemska sigurnost
 • Egzaktno usklađeni proizvodi i sistemi
 • Vrhunski kvalitet materijala kroz najbolje sirovine
 • Visoki standardi kvalitete, pogotovo u poljima zaštite okoline i zaštite zdravlja
 • Isprobani materijali sa velikim potencijalom za vlastite ideje dekoracije
 • Savjetovanje prilikom odabira
 • Individualni koncepti nijansi fasade
 • Razvoj materijala za realizaciju novih površina i nijansi
 • Arhitektonski specifični tenderski materijali i razvoj
 • Velike mogućnosti vizualizacija objekata

Koji sistem fasade odabrati?

Prvo pitanje koje bi sebi trebali postaviti - dali želim klasičnu kontaktnu fasadu ili ventiliranu? Sistem više vrijednosti ili ekonomičniji sistem? Odgovore na sva ova pitanja možete pronaću u našem savjetniku za investitore, kojeg Vam nudimo za download.

STOTHERM CLASSIC ®

Bezcementni sistem termo izolacije StoTherm Classic...

 

STOTHERM VARIO ®

Teško gorivi termoizolacijski fasadni sustav s polistirenskom …

 

STOTHERM MINERAL ®

Teško gorivi termoizolacijski fasadni sustav s polistirenskom …

STOVENTEC SISTEMI

StoVentec fasada na Bosmal/u Prednosti sistema   Velike građevinsko-fizičke...

 

Zgrada "Crna Pantera", Graz, Austrija

Proizvode i fasadne sisteme, StoReference kao i detalje za sve sto proizvode, tenderske opise i građevinsko-fizičke osnove možete pronaći u savjetniku za arhitekte.