Tenderski opisi

Konstruktivni detalji

Kategorije

Teško gorivi termoizolacijski fasadni sustav s polistirenskom termoizolacijom (B prema ÖNORM B 3806) StoTherm Vario je kombinirani sustav. On povezuje polistirensku termoizolaciju, koja je sigurna za ugradnju, s anorganskim (mineralnim) pokrivnim premazima.

Prednosti sistema
  • Slobodan odabir završnih žbuka
  • Dekorativno uređenje fasade sa keramikom ili kamenom
  • Visoka otpornost na atmosferske uticaje
  • Visoka otpornost protiv mikroorganizama (algi i gljivica)
  • Visoka paropropusnost i CO2 propusnost

Sistemske komponente:

Klikni na komponentu, saznaj više.