Tenderski opisi

Konstruktivni detalji

Kategorije

Prednosti sistema
  • Velike građevinsko-fizičke prednosti kroz ventilaciju fasade
  • Mogući savijen, krivi i nepravilni oblici
  • Slobodan odabir završnih žbuka
  • Negoriv
  • Dekorativno uređenje fasade sa keramikom ili kamenom
  • Visoka otpornost na atmosferske uticaje
  • Visoka otpornost protiv mikroorganizama (algi i gljivica)
  • Visoka paropropusnost i CO2 propusnost