Tenderski opisi

Konstruktivni detalji

Kategorije

Sistem epoksidnih podnih obloga, industrija

Primjena:

  • Unutra
  • Na podnim površinama
  • Kao nijansirani standardni sistem za industrijske površine npr. autoindustrija

Osobine

  • Mehanički i hemijski otporan
  • Odlične samolivne i ventilirajuće osobine
  • Bez štetnih aditiva

Pregled sistema:

  1. Priprema podloge
  2. Temeljni sloj sa StoPox GH 205 / kvarcni posip
  3. Nanos završnog sloja StoPox BB OS (punjen ili ne ovisno o zahtjevima debljine sloja) i kvarcni posip
  4. Završni sloj StoPox BB OS ili StoPox DV 100