Sto Color Rapid

Disperzivna boja, ispitana s obzirom na sadržaj štetnih tvari, dobra pokrivnost.

Klasa postojanosti na vlažno brisanje 3 prema DIN EN 13 300

Toniranje:

Bijeli tonovi i definirani tonovi prema StoColor sistemu.

Napomena: U boju se unose male količine otapala toniranjem pigmentnim pastama.


Tehnički list
Kategorija: