Tenderski opisi

Konstruktivni detalji

Kategorije

Sistem epoksidnih podnih obloga, industrija

Primjena:

 • Unutra
 • Na podnim površinama
 • Kao nijansirani standardni sistem za industrijske površine npr. autoindustrija

Osobine

 • Mehanički i hemijski otporan
 • Odlične samolivne i ventilirajuće osobine
 • Bez štetnih aditiva

Pregled sistema:

a.) Glatki industrijski sistem
 1. Priprema podloge
 2. Temeljni sloj sa StoPox GH 205 / kvarcni posip
 3. Nanos završnog sloja StoPox BB OS (punjen ili ne ovisno o zahtjevima debljine sloja)
 4. Sredstvo za njegu sistema StoDivers P 105
b.) Protuklizni garažni sistem OS 8, atestiran na pozadinsku vlagu
 1. Priprema podloge
 2. Temeljni sloj sa StoPox GH 205 / kvarcni posip
 3. Podlivni špahtlujući sloj sa StoPox GH 205, kvarcni posip
 4. Završni sloj StoPox BB OS