Tenderski opisi

Konstruktivni detalji

Kategorije

Negorivi termoizolacijski fasadni sistem sa termoizolacijom od kamene vune (A prema ÖNORM B 3806) StoTherm Mineral je kombinirani sistem.

Prednosti sistema
  • Slobodan odabir završnih žbuka
  • Negoriv
  • Dekorativno uređenje fasade sa keramikom ili kamenom
  • Visoka otpornost na atmosferske uticaje
  • Visoka otpornost protiv mikroorganizama (algi i gljivica)
  • Visoka paropropusnost i CO2 propusnost