Tenderski opisi

Konstruktivni detalji

Kategorije

Epoksidni sistem, hemijski i mehanički otporan


Primjena

 • Unutra i vani
 • Kao završni sloj za industrijske površine
 • sa mehaničkim i hemijskim opterećenjem

Osobine

 • Hemijski visoko otporan u skladu sa spiskom hemikalija
 • Mehanički visoko otporan
 • Brzo učvršćivanje na sobnoj temperaturi
 • Otporan na habanje
 • Bez štetnih aditiva

 Pregled sistema

 1. Priprema podloge
 2. Temeljni sloj sa StoPox GH 205
 3. Egalizacijski špahtlujući sloj ako je grubost podloge > 0,5 mm.
 4. Završni sloj sa StoPox KU 601
 5. Matirajući zaštitni sloj sa StoPox WL 150 transparent (po želji)
 6. Njega sistema sa StoDivers P 105 ili P 120 (po želji)